Deze introductietraining biedt deelnemers inzicht in teamflow. Inzicht in het bereiken van teamflow, in de belemmerende factoren bij het bereiken van topvorm, inzicht in de dimensies van een optimale prestatie en hoe deze dimensies zich tot elkaar verhouden.

Onderwerpen die o.a. aan bod komen zijn:
– Wat is teamflow?
– Hoe creëer je teamflow?
– Hoe coach je op teamflow?

Meer informatie en inschrijven

Leolympia leert de coach te coachen vanuit de diep verankerde individuele voorkeuren van zijn spelers. Spelers krijgen vervolgens wat zij cognitief, emotioneel en motorisch nodig hebben. Een voorwaarde om als coach, sporters en teams in flow te krijgen. 

De coach ontvangt tevens na afloop een praktijkgids voor het verhogen van de coachbaarheid van de sporter. Op diverse onderdelen – leervoorkeuren, kernbehoeften, temperament, visuele voorkeuren etc. – kan de coach vervolgens individueel maatwerk leveren en beter aansluiten bij de behoeften van de spelers.

Meer informatie

Een voorwaarde om (team)flow te creëren is dat je coacht op flow. Vanuit deze invalshoek wordt ingegaan op wat dat betekent voor de voorbespreking, het coachmoment en de evaluatie. Daarnaast leer je de spanningssignalen van je spelers herkennen om ze vervolgens op de juiste manier en op het juiste moment bij te staan.

Leolympia biedt inzicht in het coachen op flow en biedt inzicht in succesvolle interventies ten behoeve van stresshantering.

Onderwerpen die o.a. aan bod komen zijn:
– Coachen op flow
– Spanningshantering van spelers

Meer informatie

Onafhankelijke studies bewijzen keer op keer dat transformationeel leiderschap het beste naar flow leidt.

Het Transformationeel Leiderschap Assessment geeft coaches feedback in de mate waarin zij transformationeel leiderschap toepassen. Tevens geeft het hen feedback op hoe zij hun leiderschapsstijl verder kunnen ontwikkelen zodat de resultaten van de spelers door optimaal leiderschap zullen verbeteren.

Transformationeel Leiderschap Assessment