De 9 Flow dimensies2018-09-25T16:42:57+00:00

De negen Flow dimensies:

Csikszentmihalyi onderzocht meer dan twee miljoen mensen op deze planeet in een van de grootste psychologische onderzoeken ooit. Zo onderzocht hij bergbeklimmers, chirurgen, jazz muzikanten, kunstenaars, Navaho schaapherders, Italiaanse boeren, Nobelprijs winnaars, Japanse motorrijders, fabrieksarbeiders in Detroit, topsporters en vele anderen. Hij kwam tot de conclusie dat mensen die een diep gevoel van vreugde ervaren, in welke context dan ook, die ervaring beschrijven in termen die sterk op elkaar lijken. Ongeacht leeftijd, geslacht, cultuur of opleiding schetsen ze allemaal dezelfde mentale toestand.

Waar ze op dat moment mee bezig zijn loopt sterk uiteen – ze kunnen aan het werken, hardlopen, schaken of aan het opereren zijn – maar wat ze voelen is opvallend gelijk. Voor deze optimale ervaring wordt de term flow gebruikt.

“The best moments in our lives are not the passive, receptive, relaxing times… The best moments usually occur if a person’s body or mind is stretched to its limits in a voluntary effort to accomplish something difficult and worthwhile. Optimal experience is thus something that we make happen. For a child, it could be placing with trembling fingers the last block on a tower she has built, higher than any she has built so far; for a swimmer, it could be trying to beat his own record; for a violinist, mastering an intricate musical passage. For each person there are thousands of opportunities, challenges to expand ourselves.”
~ Mihaly Csikszentmihalyi ~

Als je de beschrijvingen van miljoenen mensen betreffende hun flow ervaring vergelijkt, zal blijken dat deze ervaring aan negen dimensies voldoet. Sportlui, ondernemers of kunstenaars doen zeer verschillende dingen wanneer ze flow bereiken, maar de manieren waarop zij deze flow-ervaring beschrijven, vertonen opvallend veel overeenkomsten. Bij een flowervaring gaat het er dus niet om wat je doet, maar hoe je het doet.

Wetenschappelijk gezien identificeerde Csikszentmihalyi negen dimensies bij de flow ervaring:

1. Relatie vaardigheid en uitdaging

Flow verschijnt op de grens tussen verveling en angst, wanneer de uitdaging precies (of net iets erboven) in evenwicht is met iemands vermogen tot handelen. Is deze relatie niet in evenwicht, dan zal iemand zich vervelen, of angstig zijn

2. Samenkomen van actie en bewustzijn

Vaak denken we aan zaken die al gebeurd zijn, nog moeten gebeuren, aan een ander moment op een andere plaats. In flow zijn we volledig geabsorbeert in het moment en gebeurt alles automatisch en zonder bewust na te denken.

3. Duidelijke doelen

Om helemaal op te kunnen gaan in een activiteit is het essentieel dat iemand een helder doel heeft.

4. Eenduidige feedback

Directe feedback is continue aanwezig zodat we in staat zijn constant aanpassingen te doen waarop de situatie vraagt.

5. Concentratie op de taak

In uiterste concentratie is er geen ruimte in het bewustzijn om irrelevante informatie te verwerken. Men maakt gebruik van één informatiestroom van het bewustzijn, dat zoveel energie vraagt, dat er geen plaats is voor andere informatiestromen.

6. Gevoel van controle

Een gevoel van controle kan ontstaan, als men bereid is de veiligheid van beschermende maatregelen op te geven. Pas wanneer de uitkomst twijfelachtig is, en men in staat is die uitkomst op zijn eigen manier te beïnvloeden, kan iemand echt weten of hij de situatie meester is.

7. Ego-reductie

Vaak spendeert ons ego veel mentale energie in het monitoren over hoe we op andere overkomen. In flow gaan we dermate op in de activiteit dat er geen ruimte bestaat om ons zorgen te maken over ons ego.

8. Transformatie van tijd

In flow zijn we ons niet meer bewust van de tijd. Hierdoor kan het lijken alsof de tijd enorm snel verloopt, maar kan Flow de tijd ook enorm vertragen.

9. Autotelische ervaring

De term autotelisch is ontleend aan twee Griekse woorden: auto (zelf) en telos (doel), zelfdoelers dus. Bij een autotelische activiteit richt men de aandacht op de activiteit zelf, terwijl men bij een niet autotelische activiteit gericht is op het resultaat.