Flow DNA Team2018-09-25T16:42:49+00:00

Er bestaat een grote verscheidenheid aan handelingsvoorkeuren die diep geworteld in spelers zitten. Omdat deze handelingsvoorkeuren veelal onbewust uitgevoerd worden zijn deze niet zichtbaar voor de coach en niet bewust bekend bij de speler zelf. Door meer vanuit deze handelingsvoorkeuren te handelen en de onderlinge samenwerking daarop aan te passen binnen de interne logica van bijvoorbeeld voetbal kan het team hierdoor bewust de omstandigheden creëren waarin teamflow kan ontstaan.

Enkele handelingsvoorkeuren die deel uit maken van de scan zijn:
– Kan de speler beter van links of rechts waarnemen?
heeft o.a. consequenties hoe spelers zich moeten opstellen
– Is de speler horizontaal of verticaal georiënteerd?
heeft o.a. consequenties op de manier van inspelen en storen
– Is de speler meer taakgericht of meer improviserend?
heeft o.a. consequenties op de taakopdrachten en uitvoering

Het Flow DNA Team assessment brengt tientallen (onbewuste) handelingsvoorkeuren van spelers en het team in kaart inclusief aanbevelingen. De kans op teamflow wordt met deze module enorm verhoogd!

Neem voor meer informatie contact op

In bovenstaande afbeelding staat een onderdeel van de Flow DNA Team assessmentrapport. De ‘eilanden’ geven aan waar de natuurlijke voorkeursrichting (horizontaal of verticaal) tussen spelers dezelfde is. De waarneemvoorkeur (rechts of links) via het motoroog is weergegeven via de driehoekje naar rechts of links en heeft invloed op de visuele interactie tussen teamgenoten. Daarnaast is de afstemming tussen de van nature taakgerichte (blauwgekleurde) en de van nature improviserende (roodgekleurde spelers) weergegeven.

Indien gewenst kunnen tegenstanders ook in kaart worden gebracht zodat optimaal ingespeeld kan worden op de natuurlijke zwakte van de tegenstander.