Deze introductietraining biedt deelnemers inzicht in flow.  Inzicht in het bereiken van topvorm, in de belemmerende factoren bij het bereiken van topvorm, inzicht in de dimensies van een optimale prestatie en hoe deze dimensies zich tot elkaar verhouden.

Onderwerpen die o.a. aan bod komen zijn:
– Wat is flow?
– Wat zijn de dimensies van flow?
– Hoe creëer je flow?

Meer informatie en/of inschrijven

Coaching kan op twee manieren ingezet worden. Je kunt zelf een actueel performance vraagstuk neerleggen of je kunt gebruik maken van (een van) de vier unieke Performance Skills modules (zie hieronder).

Middels de Performance Skills modules worden stapsgewijs de dimensies van flow getraind waarin jij als individu en jouw actuele sportsituatie centraal staan. Kortom, een vast, maar een op jou toegerust uniek coachingsprogramma.

Extra coaching vraagstukken

Het Performance Skills assessment brengt middels een vragenlijst jouw Performance skills aan de hand van de zes dimensies van een optimale prestatie in kaart. Voor de Persoonlijkheid- & Drijfveren assessment wordt naast een vragenlijst ook vanuit de lichaam-geestverbinding motorische tests uitgevoerd.

Performance Skills Assessment

Persoonlijkheid- & Drijfveren Assessment

Leolympia biedt het gehele jaar onderstaande trainingen aan. Aan al onze trainingen liggen wetenschappelijke theorieën over menselijk gedrag en gedragsverandering ten grondslag. Na een training bij Leolympia zul je met een goed gevoel en nieuwe concrete, direct toepasbare handvatten huiswaarts gaan.

Van talent naar (sports)flow

Introductietraining flow in sports

Het voornaamste doel van deze training is het verhogen van het inzicht in het bereiken van topvorm, inzicht in de belemmerende factoren bij het bereiken van topvorm en inzicht te krijgen in de dimensies van een optimale prestatie en hoe deze dimensies zich tot elkaar verhouden.

Onderwerpen die aan bod komen zijn:
– Inleiding in flow & zelfvertrouwen, wedstrijdangst en stress
– Optimaal presteren & concentratie
– Optimaal presteren & gedachtencontrole

Meer informatie

In deze training wordt dieper ingegaan hoe de dimensies van flow voor jouw persoonlijkheid – Talent Type – tot uiting komen. Aan de hand van jouw Talent Type profiel wordt bepaald hoe jij het beste met spanning en zware stress om kunt gaan, welke handelingen jouw concentratie bevorderen etc.

Onderwerpen die o.a. aan bod komen zijn:
– Jouw persoonlijkheid (Talent Type)
– Jouw drijfveren (Diepe Motivationele Drijfveren)
– The winning mindset

Meer informatie

In deze module worden de performance skills op het sportveld getraind. In gamelike oefeningen worden drukvarianten ingebouwd als tijdsdruk, precisiedruk, wisselvalligheidsdruk, situatiedruk en belasting druk. Er wordt tevens op het veld geleerd hoe je vanuit extreme druk flow kunt creëren.

Andere onderwerpen die aan bod komen zijn:
– Optimalisatie (onbewuste) handelingsvoorkeuren
– Hartcoherentie
– Visualisatie

Meer informatie

In deze module leert de sporter wat het betekent om zijn leven te stroomlijnen in dienst van dat ene allesoverheersende doel en alle consequenties daarvan te accepteren. De instelling van ‘erin gerold zijn en spelenderwijs beter worden’ veranderd in de concrete aanvaarding van alle consequenties naar de ultieme droom.

Onderwerpen die aan bod komen zijn:
– De vijf fases die helden doorlopen (de reis van de held)
– Creëren van alignment in het leven van de sporter
– Topsport Scan

Meer informatie